Chính phủ kiến tạo là một trong những khái niệm mới của thế kỷ 21 tại Việt nam đề ra. Khi đó trong phiên họp đầu tiên sau khi nhậm chức của thủ tướng đã xác định chắc chắn rằng. Mục tiêu khi xây dựng chính phủ mới là chính phủ kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân, liêm chính. trước quốc hội và cử tri cả nước.

Vậy chính phủ kiến tạo là gì ?

Chính phủ kiến tạo có thể hiểu đây là bằng việc ban hành chính sách, thể chế và xây dựng bộ máy nguồn nhân lực. Phương cách quản lý hợp lý để kiến tạo môi trường cũng như điều kiện thuận lợi cho các kinh tế. Đặc biệt ở trong nước, các tầng lớp nhân dân phát huy mọi tiềm năng phát triển.

Trước đây, chúng ta đã từng xây dựng chính phủ kháng chiến, kiến quốc thì ngày nay. Việc nhấn mạnh phương châm này mục đích để xây dựng Chính phủ đáp ứng mọi yêu cầu. Đòi hỏi của thời kỳ phát triển mới trong hội nhập kinh tế quốc tế được tốt hơn.

chính phủ kiến tạo là gì

Do đó, Chính phủ kiến tạo thực chất đó là cách hiểu & dùng từ ngữ trong bối cảnh mới. Chứ không phải mới mẻ gì trong xã hội hiện nay. Việc xây dựng một chính phủ kiến tạo cũng là để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước ngày nay. Với điểm xuất phát từ bản chất của nhà nước công nông, được Hồ Chí Minh đặt ra ngay từ khi khai sinh nhà nước Việt Nam lúc bấy giờ.

Chính phủ kiến tạo ở các nước trên thế giới

Khi nhìn ra thế giới bên ngoài, thực ra đây cũng không phải là thuật ngữ mới, ở nhiều nước như Mỹ, Anh, Nhật Bản, …Singapore. Các nước này cũng đều đưa thuyết sáng tạo vào trong các chương trình quản lý Chính phủ của mình. Điển hình như ở Nhật Bản, bắt đầu vào những năm 1927 người ta đã sử dụng thuyết kiến tạo đầu tiên cho lĩnh vực giáo dục. Ở Mỹ thuyết kiến tạo được công nhận. Và được đưa vào sử dụng ở chương trình đổi mới của Giáo dục…

Như vậy đã một lên một điều rằng thuyết kiến tạo không phải là điều mới. Nhưng với đất nước  Việt Nam ở giai đoạn hiện nay rất phù hợp để thực hiện. Bởi vì, chúng ta đang trong quá trình hội nhập sâu rộng và phát triển toàn diện với nhiều nước trên thế giới. Việc áp dụng những khoa học kỹ thuật, công nghệ. Quản trị vừa theo chuẩn quốc tế, vừa phù hợp với nên kinh tế, xã hội nước ta sẽ mang lại nhiều lợi ích.

chính phủ kiến tạo là gì

Phân tích từ các chuyên gia về chính phủ kiến tạo

Theo Vũ Minh Giang, nguyên Hiệu trường trường Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẽ.  Kiến tạo là hành động tạo ra những cơ hội, bớt đi những cản trở. Cho sự phát triển và chính phủ là phải hành động chứ không thể ngồi trên dân rồi tọa hưởng, tham nhũng. Tình trạng nhũng nhiễu là cản trở cho sự phát triển. Cùng với đó nó là phản kiến tạo, vơ vét, đục khoét, tham nhũng. Rõ ràng là làm suy kiệt nguồn lực cho một quốc gia.

Mà quan trọng nhất là làm hại đến lòng tin của nhân dân. Một điều tất yếu sảy ra là chính phủ cũng suy yếu đi từng ngày. Vừa tạo ra nhiều các cản trở cho sự phát triển mà lại không tạo ra các cơ hội mới. Là phải hành động đúng, hành động vì lợi ích của dân tộc, quốc gia lên trên hết. Thì sự kiến tạo sắc bén, hành động đó mới hợp lòng dân

Trong phát biểu tại nhiều cuộc hội nghị, Thủ tướng cũng cam kết. Sẽ cùng với cả bộ máy sẽ tiếp tục chỉ đạo. Điều hành quyết liệt với tinh thần quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính. Hành động, bằng việc nói đi đôi với làm, phục vụ người dân, đơn vị, công ty hay doanh nghiệp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here